سوالات ضمن خدمت سال ۱۴۰۳ مسطور ۱ زندگی با آیه ها ( نمونه سوالات سال ۱۴۰۴ نیز در صورت برگزاری آزمون بروز می شود) 

دانلود سوالات ضمن خدمت سال ۱۴۰۳ مسطور ۱ زندگی با آیه ها

نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» فرصتی برای ترویج و تبیین آموزه‌های قرآن کریم در جامعه است.

مسطور ۱) زندگی با آیه ها با کد ۹۹۵۰۷۲۳۳ (۲۴ ساعت )
اهداف و سرفصل های دوره
اهداف دوره :
تبیین و حفظ ۳۰ فراز زندگی ساز قرآن کریم


لینک دانلود بر روی لینک های زیر کلیک کنید:


سوالات ضمن خدمت سال ۱۴۰۳ مسطور ۱ زندگی با آیه ها

سوالات ضمن خدمت سال ۱۴۰۳ مسطور ۱ زندگی با آیه ها

چهارشنبه 29 فروردین 1403
بؤلوملر :